Preskočiť na obsah

2020

VÍTAME  MEDZI  NAMI

Liana Masaryková – 17.01.2020

Liliana Horváthová – 30.1.2020

Markus Svitek – 12.3.2020

 Samuel Pollák – 16.4.2020

Alžbeta Zonová – 11.3.2020

 Natália Nagy – 18.7.2020

Sebastian Zronek – 2.9.2020

Rodičom GRATULUJEME a detičkám prajeme veľa zdravia.

SĽÚBILI  SI  VERNOSŤ

Oliver Zronek a Natália Caletková – 6.6.2002

Ing. Pavel Klein a Radka Petrášová – 17.10.2020

 Novomanželom GRATULUJEME a prajeme veľa lásky a vzájomného porozumenia.

 OPUSTILI  NÁS

Marian Šimek – 27.12.2020

 Venujeme tichú spomienku.