Preskočiť na obsah

2018

VÍTAME  MEDZI  NAMI

Filipko Rehuš – 10.01.2018

Miško Beňa – 01.06.2018

Anetka Habudová – 09.06.2018

Timotej Horváth – 18.06.2018

 Marek Juráček – 07.09.2018

Sabina Ambrúsová – 10.09.2018

Samuel Májek – 29.11.2018

Rodičom GRATULUJEME a detičkám prajeme veľa zdravia.

SĽÚBILI  SI  VERNOSŤ

Lukáš Pohánka a Martina Zelenková – 12.07.2018

Dominik Masaryk a Monika Hájková – 09.06.2018

 Novomanželom GRATULUJEME a prajeme veľa lásky a vzájomného porozumenia.

 OPUSTILI  NÁS

 Marta Tokošová – 11.03.2018

 Felix Blaha – 21.04.2018

Štefan Daniel – 07.10.2018

 Venujeme tichú spomienku.