Preskočiť na obsah

2015

VÍTAME  MEDZI  NAMI

Valentínka Žúrková – 28.3.2015

Rodičom GRATULUJEME a detičkám prajeme veľa zdravia.

SĽÚBILI  SI  VERNOSŤ

Stanislav Sasinek a Lívia Vajayová – 7.2.2015

                  Erik Šebesta a Katarína Bederková – 16.5.2015

Štefan Ambrús a Patrícia Balážová – 13.6.2015

Roman Bago a Andrea Kršáková – 12.9.2015

 Novomanželom GRATULUJEME a prajeme veľa lásky a vzájomného porozumenia.

 OPUSTILI  NÁS

Mária Horváthová – 22.2.2015

Agneša Gergelová – 31.7.2015

Emil Hluchý – 01.12.2015

Venujeme tichú spomienku.