header1


 • Vážení občania.

  Obecný úrad v Prietržke Vám oznamuje, že odo dňa 15.2.2018 je možné zaplatiť miestne dane a poplatky v pokladni obecného úradu, kde pri zaplatení bude každému občanovi odovzdané Rozhodnutie o výrube miestnych daní a poplatkov a doklad o úhrade.

  Tí, ktorí chcú zaplatiť miestne dane a poplatky bankovým prevodom, môžu si prísť prevziať Rozhodnutie o výrube miestnych daní a poplatkov osobne do kancelárie obecného úradu, prípadne zavolať na telefónne číslo 034/6682284, aby im toto rozhodnutie bolo zaslané poštou.

  Všetky zvyšné Rozhodnutia o výrube miestnych daní a poplatkov budú zasielané poštou v mesiaci apríl 2018.

 • Vážení občania,

  Obec Prietržka v súčasnosti vypracováva strategický rozvojový dokument obce - "Komunitný plán sociálnych služieb v obci Prietržka". Vypracovanie komunitného plánu obciam a mestám je povinné - ukladá ho § 83 Zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách a zmeny a doplnenia Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje vypracovanie dokumentu v súlade s týmto paragrafom do 31.6.2018.

  V súvislosti s týmto Vás žiadam o vyplnenie dotazníku v elektronickej podobe, ktorý prikladám v tomto ozname. Pomocou dotazníku sa aj vy, občania obce Prietržka, budete môcť podieľať na vypracovanie tohoto strategického dokumentu, a ktorý bude následne slúžiť ako podklad k vypracovaniu. Dotazník je anonymný.

  Dotazník v elektronickej forme môžete vyplniť na uvedenom linku: 

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeccqtPeRFnR7d52tylqaF-lNP8mzytO1uaRxmLMaq_UbuJKA/viewform

  Ďakujem za porozumenie a verím, že sa Vás zapojí čo najviac, aby dokument "Komunitný plán sociálnych služieb v obci Prietržka" odrážal čo nejvernejší obraz toho, čo vy - občania obce - najviac potrebujete  a následne sa tieto získané informácie mohli odraziť aj pri budovaní sociálnej infraštruktúry v našej obci.

                                                                                                                      Peter Flamík

                                                                                                                      starosta obce

 • Vážení občania,

  Obec Prietržka touto cestou oznamuje občanom, že výber miestnych daní a miestnych poplatkov bude prebiehať od 15.2.2018, kedy budú pre všetkých občanov pripravené Rozhodnutia a Výmery. Výška miestnych daní a miestnych poplatkov zostáva v rovnakej výške ako v predchádzajúcom zdaňovacom období. Uvedené je z nasledovného dôvodu - do 31.1.2018 vyplýva pre všetkých daňovníkov povinnosť nahlásiť na obecnom úrade zmeny vo vlastníctve nehnuteľností (kúpa, predaj), na základe ktorých potom budú vystavené Rozhodnutia a Výmery s aktuálnymi údajmi. 

  Ďakujem za porozumenie.

 • Vážení občania,

  keďže sa blíži čas likvidovania vianočných stromčekov, Obec Prietržka touto cestou oznamuje, že tieto je možné vyviezť iba na skládku haluzovín za RD Bližina Prietržka alebo na zberný dvor za Obecným úradom Prietržka(cez víkend je možné stromčeky ponechať pri zadnej bráne zberného dvora). Je zakázané vyhadzovať vianočné stromčeky na hnojisko a iné verejné priestranstvá. V prípade porušenia tohoto zákazu bude vinníkovi uložená pokuta v zmysle platných právnych predpisov(hnojisko je monitorované kamerovým systémom).

  Verím, že všetkým rovnako záleží na čistote, poriadku a životnom prostredí v obci.

  Ďakujem za porozumenie.

  Peter Flamík - starosta obce

 • Jednota dôchodcov v Prietržke pozýva všetkých na IX. Krojový ples, ktorý sa bude konať dňa 13.1.2018 o 20.00 h v kultúrnom dome v Prietržke. O zábavu sa postará dychová kapela z Moravy "Zlaťulka". Pre všetkých je pripravená bohatá tombola. Cena vstupného je 7,-€.

  Vstupenky si môžete zakúpiť aj v predpredaji u p. Bojanovskej na adrese Prietržka č. 71.

  Jednota dôchodcov sa teší na Vašu účasť.

Pripravujeme

marec 2019
pon uto str štv pia sob ned
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31

bottomimg