header1


 • Vážení spoluobčania,

  minulý týždeň v stredu, t.j. 22.1.2020 prišlo k udalosti, na ktorú sa len ťažko hľadajú slová. Behom pár minút prišli naši štyria spoluobčania o strechu nad hlavou. Požiar, ktorý vypukol v rodinom dome, zachvátil celú strechu a dom, a aj keď hasiči prišli na miesto behom pár minút, požiar narobil takú škodu, ktorá pripravila túto rodinu o strechu nad hlavou.

  Obec Prietržka touto cestou vyhlasuje zbierku pre rodinu postihnutú týmto požiarom. Kto má záujem finančne pomôcť, môžete zaslať peniaze bankovým prevodom na účet zriadený obcou len pre danú situáciu - IBAN: SK16 5600 0000 0026 0042 4009, variabilný symbol 20200122, konštantný symbol 0308, alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu Prietržka, o čom Vám bude vystavený doklad. Účet v banke, ako aj pokladňa na daný účel, budú otvorené do 29.2.2020 vrátane. Preto prosíme všetkých, ktorí sa chcú podieľať na finančnej pomoci, aby tak urobili do uvedeného dátumu.

  Za každý akýkoľvek finančný príspevok Vám úprimne a z celého srdca, v mene svojom, ale aj v mene rodiny postihnutej požiarom, ďakujem. 

  Peter Flamík

  starosta obce Prietržka

 • Kominárstvo Pelikán Kopčany touto cestou oznamuje občanom, že v dňa  4.2.2020, t.j. utorok v čase od 08.00 h do 15.00 h bude v našej obci vykonávať kontrolu a čistenie komínov v rodinných domochCena za prehliadku a vyčistenie jedného komína je 20,-€ a za každý ďalší komín v jednej domácnosti 10,-€.

  Kto má záujem o túto službu, prosím nahláste sa osobne na obecnom úrade u p. Uhrincovej, alebo telefonicky na tel. čísle 034/6682284 najneskôr do 3.2.2019, t.j. pondelok do 14.00 hKto nebude do tohoto termínu nahlásený, prehliadka a čistenie komína v tejto domácnosti nebude vykonané.

  Kto má záujem o dohodnutie si iného termínu, prosím volajte priamo p. Pelikánovi na tel. č. 0903412085.

 • Vážení občania,

  je tu opäť čas, kedy sa odzdobujú vianočné stromčeky a tieto potom končia na skládkach.

  Touto cestou Vám oznamujeme, že zber živých odzdobených vianočných stromčekov budeme vykonávať zpred Vašich domov dňa 13.1.2019, t.j. pondelok v čase od 09.00 h. Kto má záujem o odvoz, prosíme aby ste stromčeky v tento deň zanechali pred Vašimi rodinnými domami na chodníku a tieto budú následne odvezené.

  Ďakujeme.

 • Dobrý deň Vážení a milí spoluobčania,

  V kalendári sa píše 1 január nového roku, roku 2020. Dátum, ktorý v sebe skrýva nielen dve nuly, dve jednotky a dve dvojky, ale pre mnohých z nás je tento deň dňom nových prianí, želaní, cieľov, predsavzatí na lepší a krajší život. Práve dnes sa strieda nový rok zo starým. Preto mi dovoľte, aby som sa Vám práve v tento deň začiatku nového roka 2020 prihovoril.

  Tak ako som už na začiatku spomenul, 1. január je pre mnohých z nás dňom pre stanovenie si nových cieľov, plánov a predsavzatí, ktoré chceme počas nastávajúceho roka uskutočniť a to či už v pracovnom alebo aj v súkromnom živote. Avšak tak, ako je tento deň dňom očakávaní čo nám budúcnosť prinesie, tak je aj dňom, kedy pozeráme do minulosti, do starého roka, do roka 2019.

  Priority, ktoré mám, sú stále tie isté. Je to rozvoj našej dedinky Prietržka. Veľa vecí je stále potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť, na čo je potrebné veľa jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie - Rok 2019 bol rokom, kedy sme našu snahu o získanie nenávratných finančných prostriedkov z európskej únie pretavili do reality. V roku 2019 sa nám podarilo získať finančné prostriedky z európskej únie na vybudovanie cyklotrasy v miestnych vinohradoch, ktorá bude vybudovaná začiatkom tohto roku 2020. Taktiež sa nám podarilo získať finančné prostriedky z environmentálneho fondu na výsadbu nových stromov v obci. Získali sme finančné prostriedky z úradu vlády na výstavbu detského ihriska v areáli pri multifunkčnom ihrisku a taktiež sme získali finančné prostriedky z úradu podpredsedu vlády pre investície na vybudovanie voľných wi-fi zón na verejných priestranstvách obce. Dobrovoľný hasičský zbor obce Prietržka získal z Ministerstva vnútra SR nové hasičské vozidlo. Za rok 2019 sa nám týmto podarilo celkovo získať finančné prostriedky vo výške 241.300,-€ a hasičské vozidlo v hodnote 114.000,-€. Z vlastných zdrojov sme zafinancovali modernizáciu pivničných priestorov obecného úradu, ktoré slúžia ako posilňovňa, vybudovali sme prestrešenie javiska na tancplaci vo vinohradoch, načo sme použili drevo zo stromov, ktoré boli v obci vyrúbané a v neposlednom rade sme zakúpili budovu COOP Jednota, aby naďalej slúžila občanom obce. Taktiež sme vybudovali osvetlenie na multifunkčnom ihrisku, kde sa pri financovaní vo výške 50 % nákladov spolupodieľalo občianske zduženie Športový klub Prietržka, za čo im patrí veľká vďaka. No napriek tomu nespíme na vavrínoch a pokračujeme v tvrdej práci, ktorá spočíva v pokračovaní nastolenej vízie budovania a rozvoja našej obce. V roku 2019 sme v spolupráci s našou družobnou obcou Prušánky podali žiadosť o získanie nenávratných finančných prostriedkov z európskej únie na vybudovanie cyklotrasy spájajúce obce Prietržka, Popudinské Močidľany, Trnovec a Vrádište a napojenie sa na cyklotrasu Skalica – Holíč – Kopčany a lávkou cez rieku Moravu k našim susedom z druhej strany Moravy. Ďalej sme podali žiadosť na rozšírenie verejného vodovodu v obci, na zateplenie a opravu strechy obecného úradu a na

  ...
 • Ambulancia praktického lekára pre dospelých v Popudinských Močidľanoch oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 6.1. - 19.1.2020 bude z dôvodu čerpania dovolenky MUDr. M. Sivoňa zatvorená. Akútne prípady ošetrí MUDr. Zakuťanský v Radošovciach.

Pripravujeme

január 2021
pon uto str štv pia sob ned
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

bottomimg