header1


 • Obec Prietržka ako správca miestnych daní upozorňuje daňovníkov, že v zmysle zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  je povinný do 31. januára 2019 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností každý vlastník, u ktorého nastali zmeny rozhodujúce na vyrúbenie dane:

  -vlastník, ktorý nadobudol v roku 2018 do vlastníctva pozemok, stavbu alebo byt

  -vlastník, ktorému bolo vydané v roku 2018 stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie alebo rozhodnutie o odstránení stavby

  -vlastníci, držitelia ZŤP, ktorí si môžu uplatniť 50% úľavu na dani doložením dokladov o vlastníctve na OcÚ do 31.01.2019

  -podať priznanie k dani za psa je povinný majiteľ, ktorý nadobudol psa v roku 2018 a ten  je starší ako 6 mesiacov

  Tlačivá daňového priznania si môžete stiahnuť na stránke: www.finance.gov.sk

 • Vážení občania,

  Obec Prietržka touto cestou oznamuje občanom, že výber miestnych daní a miestnych poplatkov bude prebiehať od 18.2.2019, kedy budú pre všetkých občanov pripravené Rozhodnutia a Výmery. Výška miestnych daní a miestnych poplatkov zostáva v rovnakej výške ako v predchádzajúcom zdaňovacom období okrem poplatkov za komunálny odpad, kde výška poplatku je stanovená na 14,-€/ročne na osobu a pre podnikateľov tento poplatok je vo výške 93,60,-€/ročne na jednu 120 l popolnicu.

  Uvedený termín výberu miestnych daní a miestnych poplatkov je z nasledovného dôvodu - do 31.1.2019 vyplýva pre všetkých daňovníkov povinnosť nahlásiť na obecnom úrade zmeny vo vlastníctve nehnuteľností (kúpa, predaj), na základe ktorých potom budú vystavené Rozhodnutia a Výmery s aktuálnymi údajmi. 

  Ďakujem za porozumenie.

  Peter Flamík

  starosta obce

 • Cirkus Venasis pozýva všetky deti aj s rodičmi na rozprávkovú show, v ktorej sa deti môžu tešiť na veľa rozprávkových postav a klauna. 

  Rozprávková show sa bude konať dňa 8.1.2019 o 17.00 h v kultúrnom dome v Prietržke.

  Cena vstupného:  deti 4,-€ a dospelí 6,-€.

  Cirkus 2019 v KD

 • Silvester2018

 • Plagát stolnotenisový turnaj 2018

Pripravujeme

júl 2019
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

bottomimg