header1


 • Okresný úrad Skalica oznamuje občanom, že poskytuje bezpletné služby o možnostiach využitia mediácie.

  MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

  Problémy so zamestnávateľom! Majetkové spory! Dedičské spory!

  Pomoc ako vyriešiť určenie rodičovských práv, rozdelenie BSM,...

  PONUKA

  mediačné poradenstvo a medáciu mimosúdneho riešenia sporov:

  - občianskoprávnych

  - obchodných záväzkov

  - pracovnoprávnych

  . rodinných

  -školských

  -cezhraničných.

  Poradenstvo bude poskytované každú stredu bezplatne na Okresnom úrade Skalica (zasadačka - 2.poschodie budovy) od 1.júla 2015 v čase od 09.00 h - 12.00 h.

   

 • Pri príležitosti Dňa detí, Obecný úrad v Prietržke v spolupráci so združeniami obce, pozýva všetky deti na "Rozprávkový pochod so Šípkovou Ruženkou", ktorý sa bude konať dňa 13.6.2015 o 15.00 h v Prietržských vinohradoch. Pochod bude začínať pri zahradníctve ROSA. Pre deti je pripravený bohatý program plný súťaží a hier, ktorý bude zakončený opekačkou pri priehrade.

 • Vážení občania,

  Obecný úrad v Prietržke oznamuje, že od júna 2015 sa okrem plastov a papiera bude vykonávať aj zber elektrospotrebičov z pred Vašich domov. Zber sa bude vykonávať každú prvú stredu v mesiaci podľa harmonogramu zverejneného na úradnej tabuli a na internetových stránkach našej obce. Z uvedeného dôvodu v stredu dňa 03.06.2015 od 08.00 h, kedy je naplánovaný ďalší zber separovaného odpadu, môžete dať pred dom okrem papiera a plastov aj akýkoľvek elektrický spotrebič, ktorý Vám bude odobratý a prevezený na zberný dvor obecného úradu v Prietržke.

  Zoznam elektrospotrebičov si môžete pozrieť tu.

 •  

  Vážení občania,

  touto cestou Vás Obecný úrad v Prietržke spolu s Poľnohospodárskym družstvom Bližina Prietržka žiadame, aby ste na hnojisko PD nevyvážali haluzoviny a iný odpad. Na uvedené hnojisko môžete vyvážať len pokosenú trávu. Haluzoviny môžete voziť na dvor Obecného úradu alebo na miesto určené na vývoz haluzovín, t.j. za PD Bližina. V prípade, ak sa na hnojisku nájde opäť haluzovina alebo iný odpad, Obecný úrad v Prietržke spolu s PD Bižina Prietržka pristúpi k zákazu vyvážania pokosenej trávy na hnojisko. Ďakujeme za pochopenie.

 • Oznam pre občanov, prevádzky.

  Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje obyvateľom, organizáciám a prevádzkam, že dňa 18.-19.5.2015 v čase od 7,00 – 15.00 hod. bude  prevádzať  preplach vodovodnej siete.Upozorňujeme, že z  tohto dôvodu môže dôjsť  k dočasnému zhoršeniu kvality vody a  zníženiu prevádzkového tlaku dodávanej vody. Bratislavská vodárenská spoločnosť za pochopenie ďakuje.

Pripravujeme

bottomimg