header1


 • Vážení občania, pri príležitosti Vysvätenia kostola sv. Rozálie v Prietržke arcibiskupom Stanislavom Zvolenským bola spracovaná relácia p. Božkovou Annou, ktorá bola dňa 7.10.2015 odvysielaná v Rádiu LUMEN.

  You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

   

   

 • V á ž e n í    o b č a n i a !

       Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti. Aby sme predchádzali týmto nežiaducim javom, chceme Vás aspoň stručne informovať o tom, ako im predísť.

       Najčastejšie zisťované nedostatky sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob a pod. V poslednom období, žiaľ, sme museli registrovať aj úmyselné podpaľačstvo.

       OR HaZZ Vám preto ponúka niekoľko dobre myslených rád, najmä:

  -      neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru,

  -         nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,

  -         inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,

  -         dbajte na to, aby vykurovacie telesá – šporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,

  -         popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob,

  -     v zimnom období najmä na dedine vytvárajú požiarne nebezpečenstvo primitívne drevené údiarne. Venujte údeniu potrebnú pozornosť, aby Vašu prácu nezničil požiar,

  -    nezabúdajte, že aj adventný venček a vianočný stromček, pôsobiaci neopísateľnú radosť najmä deťom, už mnoho krát narušil čaro Vianoc vznikom požiaru od zapálených sviečok. Toto nebezpečenstvo zvyšuje hra detí pri stromčeku ponechaných bez dozoru,

  -

  Vážení občania,

  oznamujeme Vám, že dňa 05.10.2015 navštívi Mesto Skalica prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

  Mesto Skalica srdečne pozýva všetkých občanov mesta Skalica a obcí okresu Skalica na verejnú diskusiu s pánom prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom, ktorá sa uskutoční v pondelok 05. októbra 2015 o 17.00 h v Kultúrnom dome Skalica.

  Pán prezident sa teší na Vašu účasť.

 • Obecný úrad v Prietržke oznamuje občanom, že dňa 23.09.2015 v čase o 18.00 h v zasadačke obecného úradu sa koná zasadanie obecného zastupiteľstva. Pozvánku s programom si môžete pozrieť tu.

 • Riaditeľstvo základnej šoly s materskou školou v Prietržke oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 bude v stredu 2.septembra 2015 o 08.30 hod. Žiaci si so sebou prinesú prezúvky a prváci aj aktovky. Prevádzka v materskej škole začne o 07.00 hod.

Pripravujeme

bottomimg