header1


 • Obecný úrad v Prietržke Vás pozýva na "Popoludnie s Mikulášom", ktoré sa uskutoční dňa 6.12.2015 v čase od 14.30 h s nasledovným programom:

  14.30 h - Kultúrny dom - divadelné predstavenie s názvom "S čertama není žádná sranda" na motivy ropzprávky "S čerty nejsou žerty", ktorú zahrá divadelný krúžok "Trapasy s.r.o." z obce Dubovce 

  17.00 h - parkovisko pred miestnou Jednotou - príchod sv. Mikuláša a rozdávanie mikulášskych balíčkov všetkým deťom, ktoré v roku 2015 poslúchali

  cca. o 18.00 h - slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka pred Obecným úradom.

  Pre deti bude pripravený teplý čaj a pre rodičov pravý vianočný punč.

  Teší sa na Vás sv. Mikuláš.

 • Vážení občania,

  Obecný úrad týmto oznamuje všetkým občanom, ktorí majú záujem o DVD z Vysvätenia kostola v Prietržke spolu s CD s fotkami, toto si môžu prísť objednať na obecný úrad u p. Štefíka. Cena za DVD spolu s CD je 5,-€.

 • Pri príležitosti sviatku Všetkých Svätých pozývame deti a rodičov na zábavnú akciu, nazvanú "Večer so svätými", ktorá sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa 31.10.2015, t.j. v sobotu od 17.00 h. Pre deti je pripravený program zameraný na kresťanské hodnoty, ich učenie a šírenie.

                                                                                           Tešíme sa na zmysluplne strávený nečer.

 • Vážená obyvateľka, Vážený obyvateľ obce,

  Záleží  vám na Vašom okolí kde žijete, zaujímate sa o rozvoj Vašej obce? Máte podnety na rozvojové aktivity, ktoré by sa dali realizovať vo Vašej obci?

  Radi by sme Vás oslovili s príležitosťou na vyjadrenie Vášho názoru formou vyplnenia anonymného dotazníku. Dotazník môžete vyplniť na tomto linku.:http://goo.gl/forms/aRhpPBRHk9

  Dotazník prosíme vyplniť a odoslať najneskôr do 2.11.2015.

  Tento dotazníkový prieskum bude slúžiť ako podklad pre spracovanie stratégie rozvoja územia Partnerstva pre Horné Záhorie o.z., ktorého členom je aj Vaša obec.

  Váš názor je dôležitý, pretože práve prostredníctvom neho sa dozvieme o potrebách v obciach a budeme vedieť adresnejšie nastaviť  podporu cez stratégiu rozvoja územia, ktorá má podporovať rozvojové projekty v obciach.

 • Pri príležitosti mesiaca "Úcty k starším" Obecný úrad v Prietržke touto cestou pozýva všetkých seniorov na slávnostné posedenie, ktoré sa uskutoční dňa 25.10.2015, t.j. v nedeľu, v čase od 14.00 h v Kultúrnom dome Prietržka. Pre hostí je pripravený bohatý program, na ktorom sa zúčastnia deti zo Základnej školy v Prietržke, spevácky zbor "MUŽÁCI" a so svojími piesňami príde taktiež vystúpiť Jozef Novák rodák z Prietržky. Občerstvenie pre hostí je zabezpečené.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

Pripravujeme

bottomimg