header1


  • Obecný úrad v Prietržke oznamuje všetkým občanom, že zber triedeného odpadu - plasty, papier a elektrospotrebiče, sa bude vykonávať vo štvrtok dňa 7.1.2016 v čase od 08.00 , nakoľko v stredu 6.1.2016 je sviatok. Vo štvrtok bude otvorený aj zberný dvor na ostatný odpad v obvyklom čase, t.j. od 15.00 h do 17.00 h. Taktiež oznamujeme, že v tento deň, t.j. vo štvrtok 7.1.2016 sa bude vykonávať firmou VEPOS aj zber komunálneho odpadu.

  • Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí si objednali DVD z vysvätenia kostola spolu s CD s fotkami, toto si môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade u p. Jakuba Štefíka.

  • Obecný úrad Prietržka oznamuje občanom, že Mäsovýroba Kopčany s.r.o. - Hatala, bude  od 1.1.2016 vykonávať pred miestnou Jednotou mobilný predaj mäsa a mäsových výrobkov v zmenenom čase a to každý piatok od 14.00 - 14.30 h. O prípadnej ďalšej zmene termínu predaja budú občania informovaný miestnymi informačnými prostriedkami.

  • Športový klub Prietržka touto cestou pozýva na silvestrovskú zábavu a zároveň na silvestrovský ohňostroj, ktorý sa uskutoční dňa 31.12.2015 o 24.00 h pred miestnou Jednotou, počas ktorého sa bude podávať varené víno.

    silvester2015

  • Obecný úrad Prietržka oznamuje, že na našej stránke v sekcii "Komunálny odpad - Zber SO", ako aj na úradnej tabuli pri Jednote v obci Prietržka si môžete pozrieť harmonogram vývozu separovaného odpadu (plasty, papier, elektrospotrebiče) na rok 2016.

Pripravujeme

bottomimg