header1


  • fasang 2016 1

  • Obecný úrad v Prietržke oznamuje občanom, že odo dňa 15.2.2016 možno v obecnej pokladni zaplatiť dane a ostatné poplatky(poplatok za komunálny odpad, poplatok za psa, cintorínsky poplatok,...)

    Každý občan ihneď po zaplatení obdrží Rozhodnutie o dani, Rozhodnutie o poplatku za komunálny odpad a doklad o úhrade.

  • Obecný úrad v Prietržke oznamuje, že dňa 27.1.2016 o 18.00 h sa bude v zasadačke obecného úradu konať zasadanie obecného zastupiteľstva. Pozvánku si môžete pozrieť tu.

  • Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že v dňoch 21.1. - 26.1. bude vykonávať odpis stavu elektromerov všetkých odberateľov v obci a v sobotu, t.j. dňa 23.1. v čase od 09.00 h do 13.00 h vo vinohradoch. Zároveň žiada občanov, ktorí nebudú doma, aby zanechali stav elektromeru na viditeľnom mieste a majiteľov vinohradníckych domčekov v prípade ich neprítomnosti žiada, aby k stavu elektromera dopísali priezvisko alebo číslo elektromeru z dôvodu identifikácie vlastníka.

  • Jednota dôchdcov pozýva všetkých občanov na Krojový ples.

    krojovyples2015

Pripravujeme

bottomimg