header1


 • mach trade 1

 • Mäsovýroba Kopčany oznamuje všetkým občanom obce Prietržka, že mobilný predaj mäsa a mäsových výrobok opäť pokračuje v pôvodnom čase, t.j. každý piatok od 14.00 h.

   

 • Vážení občania.

  Obecný úrad v Prietržke Vám oznamuje, že odo dňa 15.2.2018 je možné zaplatiť miestne dane a poplatky v pokladni obecného úradu, kde pri zaplatení bude každému občanovi odovzdané Rozhodnutie o výrube miestnych daní a poplatkov a doklad o úhrade.

  Tí, ktorí chcú zaplatiť miestne dane a poplatky bankovým prevodom, môžu si prísť prevziať Rozhodnutie o výrube miestnych daní a poplatkov osobne do kancelárie obecného úradu, prípadne zavolať na telefónne číslo 034/6682284, aby im toto rozhodnutie bolo zaslané poštou.

  Všetky zvyšné Rozhodnutia o výrube miestnych daní a poplatkov budú zasielané poštou v mesiaci apríl 2018.

 • Vážení občania,

  Obec Prietržka v súčasnosti vypracováva strategický rozvojový dokument obce - "Komunitný plán sociálnych služieb v obci Prietržka". Vypracovanie komunitného plánu obciam a mestám je povinné - ukladá ho § 83 Zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách a zmeny a doplnenia Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje vypracovanie dokumentu v súlade s týmto paragrafom do 31.6.2018.

  V súvislosti s týmto Vás žiadam o vyplnenie dotazníku v elektronickej podobe, ktorý prikladám v tomto ozname. Pomocou dotazníku sa aj vy, občania obce Prietržka, budete môcť podieľať na vypracovanie tohoto strategického dokumentu, a ktorý bude následne slúžiť ako podklad k vypracovaniu. Dotazník je anonymný.

  Dotazník v elektronickej forme môžete vyplniť na uvedenom linku: 

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeccqtPeRFnR7d52tylqaF-lNP8mzytO1uaRxmLMaq_UbuJKA/viewform

  Ďakujem za porozumenie a verím, že sa Vás zapojí čo najviac, aby dokument "Komunitný plán sociálnych služieb v obci Prietržka" odrážal čo nejvernejší obraz toho, čo vy - občania obce - najviac potrebujete  a následne sa tieto získané informácie mohli odraziť aj pri budovaní sociálnej infraštruktúry v našej obci.

                                                                                                                      Peter Flamík

                                                                                                                      starosta obce

 • Vážení občania,

  Obec Prietržka touto cestou oznamuje občanom, že výber miestnych daní a miestnych poplatkov bude prebiehať od 15.2.2018, kedy budú pre všetkých občanov pripravené Rozhodnutia a Výmery. Výška miestnych daní a miestnych poplatkov zostáva v rovnakej výške ako v predchádzajúcom zdaňovacom období. Uvedené je z nasledovného dôvodu - do 31.1.2018 vyplýva pre všetkých daňovníkov povinnosť nahlásiť na obecnom úrade zmeny vo vlastníctve nehnuteľností (kúpa, predaj), na základe ktorých potom budú vystavené Rozhodnutia a Výmery s aktuálnymi údajmi. 

  Ďakujem za porozumenie.

Pripravujeme

august 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

bottomimg