header1


 •  

  Vážení občania,

  touto cestou Vás Obecný úrad v Prietržke spolu s Poľnohospodárskym družstvom Bližina Prietržka žiadame, aby ste na hnojisko PD nevyvážali haluzoviny a iný odpad. Na uvedené hnojisko môžete vyvážať len pokosenú trávu. Haluzoviny môžete voziť na dvor Obecného úradu alebo na miesto určené na vývoz haluzovín, t.j. za PD Bližina. V prípade, ak sa na hnojisku nájde opäť haluzovina alebo iný odpad, Obecný úrad v Prietržke spolu s PD Bižina Prietržka pristúpi k zákazu vyvážania pokosenej trávy na hnojisko. Ďakujeme za pochopenie.

 • Oznam pre občanov, prevádzky.

  Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje obyvateľom, organizáciám a prevádzkam, že dňa 18.-19.5.2015 v čase od 7,00 – 15.00 hod. bude  prevádzať  preplach vodovodnej siete.Upozorňujeme, že z  tohto dôvodu môže dôjsť  k dočasnému zhoršeniu kvality vody a  zníženiu prevádzkového tlaku dodávanej vody. Bratislavská vodárenská spoločnosť za pochopenie ďakuje.

 • Bellay Boys Vás touto cestou pozýva na futbalový turnaj, ktorý sa uskutoční na multifunkčnom ihrisku v Prietržke dňa 16.5.2015, t.j. v sobotu od 11.00 h. Občerstvenie zabezpečené: guláš, cigánska pečienka, pivo, kofola...

 • Vážení občania,

  Obecný úrad v Prietržke Vám touto cestou oznamuje, že skládka na haluzoviny a posekanú trávu, ktorá bola umiestnená za Kultúrnym domom, je dnešným dňom zrušená.Táto je presunutá na zberný dvor Obecného úradu a hnojisko PD. Prosíme všetkých občanov, aby haluzovinynosili na zberný dvor Obecného úradua POSEKANÚ TRÁVU po dohode s predsedom PD Bližina Prietržka p. Praskačom môžete voziť na hnojisko PD pri vinohradoch. Touto cestou Vás žiadame, aby ste na hnojisko vozili len POSEKANÚ TRÁVU, v opačnom prípade bude táto skládka zrušená. Taktiež Vás všetkých žiadame, aby ste od dnešného dňa nevyvážali haluzoviny a posekanú trávu za kultúrny dom. Ďakujeme.

 • Vážení občania,

  obecný úrad v Prietržke touto cestou oznamuje všetkým občanom, že plasty a starý papier sa od mája 2015 budú zberať z pred domov vždy prvú stredu v mesiaci. Tento odpad nemusíte nosiť na zberný dvor za Obecným úradom. Prvý zber sa bude konať dňa 6.5.2015. Žiadame, aby občania mali nachystané uvedené komodity pred domom v čase od 08.00 h. Každý občan dostane toľko igelitových vrec, koľko použije na uvedený odpad. Prosíme všetkých, aby triedili odpad tak, ako je uvedené v letáku na triedenie uvedených komodít. Leták si môžete pozrieť  (tu)  a tiež Vám bude doručený do každej domácnosti. Z uvedeného dôvodu sa menia otváracie hodiny na zbernom dvore Obecného úradu, kde tento bude otvorený vždy prvú stredu v mesiaci v čase od 15.00 - 17.00 h.

  Harmonogram zberu a otváracie hodiny zberného dvora Obecného úradu si môžete pozrieť v sekcii Komunálny odpad - Zber SO.

Pripravujeme

bottomimg