header1


 • Pri príležitosti mesiaca "Úcty k starším" Obecný úrad v Prietržke touto cestou pozýva všetkých seniorov na slávnostné posedenie, ktoré sa uskutoční dňa 25.10.2015, t.j. v nedeľu, v čase od 14.00 h v Kultúrnom dome Prietržka. Pre hostí je pripravený bohatý program, na ktorom sa zúčastnia deti zo Základnej školy v Prietržke, spevácky zbor "MUŽÁCI" a so svojími piesňami príde taktiež vystúpiť Jozef Novák rodák z Prietržky. Občerstvenie pre hostí je zabezpečené.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Vážení občania, pri príležitosti Vysvätenia kostola sv. Rozálie v Prietržke arcibiskupom Stanislavom Zvolenským bola spracovaná relácia p. Božkovou Annou, ktorá bola dňa 7.10.2015 odvysielaná v Rádiu LUMEN.

  You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

   

   

 • V á ž e n í    o b č a n i a !

       Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti. Aby sme predchádzali týmto nežiaducim javom, chceme Vás aspoň stručne informovať o tom, ako im predísť.

       Najčastejšie zisťované nedostatky sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob a pod. V poslednom období, žiaľ, sme museli registrovať aj úmyselné podpaľačstvo.

       OR HaZZ Vám preto ponúka niekoľko dobre myslených rád, najmä:

  -      neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru,

  -         nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,

  -         inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,

  -         dbajte na to, aby vykurovacie telesá – šporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,

  -         popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob,

  -     v zimnom období najmä na dedine vytvárajú požiarne nebezpečenstvo primitívne drevené údiarne. Venujte údeniu potrebnú pozornosť, aby Vašu prácu nezničil požiar,

  -    nezabúdajte, že aj adventný venček a vianočný stromček, pôsobiaci neopísateľnú radosť najmä deťom, už mnoho krát narušil čaro Vianoc vznikom požiaru od zapálených sviečok. Toto nebezpečenstvo zvyšuje hra detí pri stromčeku ponechaných bez dozoru,

  -

  Vážení občania,

  oznamujeme Vám, že dňa 05.10.2015 navštívi Mesto Skalica prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

  Mesto Skalica srdečne pozýva všetkých občanov mesta Skalica a obcí okresu Skalica na verejnú diskusiu s pánom prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom, ktorá sa uskutoční v pondelok 05. októbra 2015 o 17.00 h v Kultúrnom dome Skalica.

  Pán prezident sa teší na Vašu účasť.

 • Obecný úrad v Prietržke oznamuje občanom, že dňa 23.09.2015 v čase o 18.00 h v zasadačke obecného úradu sa koná zasadanie obecného zastupiteľstva. Pozvánku s programom si môžete pozrieť tu.

Pripravujeme

január 2019
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
6
7
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

bottomimg