header1


 • Dobrovoľný hasičský zbor obce vyhlasuje zber železa v obci Prietržka, ktorý sa bude konať dňa 10.5.2020, t.j. v nedeľu v čase od 10.00 h zpred domov.
  Členovia DHZO z uvedeného dôvodu žiadajú všetkých občanov, ktorí majú doma akýkoľvek železný odpad, aby tento v horeuvedenom čase nechali pred domom, odkiaľ bude následne odvezený. V prípade, ak máte železný odpad vo väčšom množstve doma na dvore, členovia DHZO si tento vyzdvihnú priamo vo vašich domácnostiach.
  DHZO ďakuje všetkým občanom, ktorí aj touto formou prispejú k chodu hasičského zboru v obci Prietržka.
  Pekný zvyšok dňa a veľa zdravia.
 • Vážení spoluobčania,
  v sobotu 9.5.2020 v čase od 08.00 h do 09.30 h bude pred miestnym pohostinstvom MVDr. Werner vykonávať pravidelné očkovanie psov proti besnote, infekčným ochorenia ako aj čipovanie ešte nezačipovaných psov a následná registrácia. Prineste si prosím so sebou preukaz zvierať ako aj občiansky preukaz.
  Cena za očkovanie je nasledovná:
  • besnota 10,-€
  • besnota+infekčné ochorenia 20,-€
  • čipovanie a registrácia 20,-€
  Touto cestou Vás zároveň žiadam, aby pri tomto očkovaní boli dodržané hygienické predpisy nariadené Úradom pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou, t.j. dodržiavanie odstupov min. 2 m a nosenie hygienických rúšok.
  Ďakujem za pochopenie.
  Prajem Vám pekný zvyšok dňa a veľa zdravia.
 • Milí spoluobčania,
  tento týždeň Vám všetkým tým, ktorí ste si do dnešného dňa neprevzali na obecnom úrade rozhodnutie o miestnych daniach a poplatkoch, bude toto doručené do vašich domácností.
  Vzhľadom na zvýšené hygienické opatrenia z dôvodu pandémie vírusu Covid-19, tieto rozhodnutia vám budú vhodené do poštových schránok. Keďže doručenie je potrebné potvrdiť podpisom, prosím Vás o podpísanie prevzatia na doručenke a túto doručenku nám spätne vhodiť do poštovej schránky pri vchode do obecného úradu.
  Za vašu spoluprácu a pochopenie vám vopred ďakujem.
  Prajem vám pekný zvyšok dňa a veľa zdravia.
 • Vážení spoluobčania,
  V zmysle opatrenia Úradu pre verejné zdravotníctvo pre našu obec Prietržka vyplývajú nové pravidlá pri dodržiavaní mimoriadnej situácie z dôvodu pandémie vírusu Covid-19:
  • vstup do miestnych potravín a do predajne krmív je povolený v pracovné dni, t.j. pondelok až piatok a to v čase od 09.00 h do 11.00 h len osobám starším 65 rokov. V inom čase je osobám nad 65 rokovzakázané tieto prevádzky navštevovať a týmto prevádzkam osoby nad 65 rokov obsluhovať.
  • povoľuje sa vstup na multifunkčné ihrisko, avšak len pre bezkontaktné športy a bez prítomnosti obecenstva
  Ostatné opatrenia zostávajú nezmenené.
  Prajem Vám pekný zvyšok dňa a veľa zdravia.
 • Dňa 22.1.2020 v našej obci Prietržka vypukol požiar v rodinnom dome rod. Mlčúchovej a Ravasovej. Behom niekoľkých minút prišli obidve rodiny o strechu nad hlavou. Preto sme sa rozhodli dňa 28.1.2020 vyhlásiť zbierku na pomoc týmto rodinám. Touto zbierkou sa vyzbierala finančná hotovosť v celkovej sume 12.467,33,-€. Dnešného dňa, 17.4.2020 bola obidvom rodinám táto finančná hotovosť na obecnom úrade odovzdaná starostom obce v hotovosti do rúk všetkým členom obidvoch rodín.
  Opäť sa ukázalo, že aj napriek všetkým povinnostiam a problémom, ktoré každý musí vo svojom živote znášať, napriek tej hektickej a uponáhľanej dobe, sme ľudia, ktorí si v ťažkých chvíľach dokážeme pomôcť a držíme spolu a nie je nám osud druhých ľahostajný.
  Rodina Mlčúchová a rodina Ravasová touto cestou všetkým tým, ktorí prispeli finančným darom, ale aj všetkým tým, ktorí akokoľvek pomohli v tejto ťažkej situácii, úprimne a z celého srdca ďakuje.

Pripravujeme

máj 2020
pon uto str štv pia sob ned
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29
31

bottomimg