header1


 • Obec Prietržka touto cestou pozýva všetky mamičky a staré mamy na slávnosti posedenie konané ku príležitosti Dňa matiek, ktoré sa bude konať v nedeľu dňa 12.5.2019 v čase o 15.00 h v kultúrnom dome.

  O program sa postarajú deti zo základnej školy a materskej školy a spevácky zbor "Mužáci".

  Tešíme sa na Vašu účasť.

 • Stavanie mája 2019

 • Reštaurácia Na Kopčanskej v Holíči ponúka rozvoz obedov počas pracovných dní, ktorý je v čase od 11:30 h -12:30 h.

  Cena obedov s dovozom a obalom je 4,40€. V prípade použitia vlastných obedárov je konečná cena obedu vrátane polievky 3,90€.

  Ak budete mať záujem volajte na telefónne číslo 0915 062 880

 • MVDr. Werner oznamujeme občanom, že uskutočí v našej obci povinnú vakcináciu psov proti besnote a na želanie aj proti infekčným chorobam dňa 13.4.2019, t.j. v sobotu v čase od 08.00 h do 09.45 h.

  V zmysle novely zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, ktorý vstúpil do platnosti dňa 1.9.2018  je povinnosťou každého majiteľa psa dať si začipovat svojho psa do 31.10.2019. Vyhláška k danému zákonu zakazuje vakcinovať neočipovaného psa, takže je nemožné vakcinovať besnotu psovi bez toho, že sa neoznači čipom. Ak je pes už čipovaný, treba predložiť preukaz s číslom čipu a tento sa na mieste odčíta. Každý majiteľ psa, či už len pri vakcine alebo aj čipovaní je povinný predložiť občiansky preukaz s rodným číslom, ktoré je nutné uviesť do celonárodného registra zvierat a taktiež číslo domu a adresu bydliska, ktoré je uvedené v občianskom preukaze.

  Spomínané čipovanie vykoná MVDr. Werner pri hromadnom očkovaní.

  Na hromadnom očkovani je cena čipu, čipovania a registracie 18,-€ a cena vakciny proti besnote 7,-€.

 • Výsledky 2. kola volieb prezidenta SR

  v obci Prietržka

   

  Vážení spoluobčania,

  touto cestou Vám oznamujeme výsledky 2. kola volieb prezidenta SR v obci Prietržka.

  V obci Prietržka je celkom 409 oprávnených voličov.

  Z toho volieb sa zúčastnilo 221 oprávnených voličov, čo je 54,03% účasť.

  Platných hlasov bolo 218, neplatné boli 3 hlasy.

   

  Výsedky 2. kola volieb prezidenta SR:

   

  1. Zuzana Čaputová -             164 hlasov -   74,21%

  2. Maroš Šefčovič -                 54 hlasov -     24,43%

   

Pripravujeme

bottomimg