header1

Vážení spoluobčania,

v súčasnosti sme sa stali všetci obeťou Pandémie nazývanej COVID-19. Mnoho času strávime v izolácii v našich príbytkoch. Je však aj veľa takých, čo majú radosť prechádzať sa vo voľnej prírode. Uvedomme si však, že tam nie sme sami a preto sa chovajme ohľaduplne aj voči voľne žijúcej zveri. Obvodná poľovnícka komora Skalica sa preto na Vás obracia s prosbou o dodržiavanie určitých zásad a pravidiel:

 Práve v tomto jarnom období kladie divá zver mláďatá preto buďme ohľaduplní a nenechávajme po sebe odpadky v lese, na poliach a na lúkach, namiesto toho trávme dobrovoľnú karanténu ich zbieraním

 Do prírody nechoďme autom

 V lese sa správajme čo najtichšie

 Nedotýkajme sa nájdených mláďat

 Les sa snažme navštevovať medzi 8 až 18 hodinou

 Venčite svojich psíkov na vôdzke a nepúšťajte ich voľne po prírode.

Za rešpektovanie týchto pravidiel Vám úprimne ďakuje Obvodná poľovnícka komora Skalica.

Pripravujeme

bottomimg