header1

Vážení spoluobčania.

Dnes sme priviezli ďalšiu várku ochranných rúšok v počte 100 ks, v piatok 20.3.2020 máme sľúbených ďalších 100 ks a budúci týždeň ďalších 300 ks. Ochranné rúška sme po dohode s Erikom Šebestom umiestnili do jeho obchodu, kde vám budú tieto bezplatne na požiadanie odovzdané v počte 1 ks na osobu.

Pevne veríme, že opatreniami, ktoré sme zaviedli, ako aj zodpovedným nosením ochranných rúšok, v čo najväčšej miere zabránime výskytu vírusu COVID-19 v našej krásnej dedinke Prietržka.

Zároveň všetkých prosíme a dôrazne vyzývame, dodržujme všetky opatrenia, ktoré máme v obci zavedené, nosme ochranné rúška, ktoré sme Vám v obci zabezpečili. Pamätajme, že situácia je naozaj veľmi vážna a prognózy pre Slovenskú republiku sú alarmujúce. Buďme k sebe tak ohľaduplný a tolerantný, ako sa len dá. Pamätajme na jednu vec: "Nosenie ochranných rúšok v tejto dobe nie je hanba. Hanbou a veľkou nezodpovednosťou je, keď ochranné rúška nenosíme"

Prajeme Vám všetkým pevné zdravie.

Pripravujeme

bottomimg