header1

Vážení spoluobčania,

dnes, t.j. 13.6.2019 boli nájdené na autobusovej zastávke v obci kľúče.

Jedná sa o zväzok s 9 ks kľúčov.

Kto ich stratil, nech sa prihlási na obecnom úrade v Prietržke.

Pripravujeme

bottomimg