header1

Obec Prietržka v súlade s § 4 ods. 1/ zákona č. 563/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta:

RIADITEĽ / RIADITEĽKA

Základnej školy s materskou školou, Prietržka č. 92

s nástupom od 25.8.2019

Bližšie informácie a požiadavky na uchádzača si môžete pozrieť tu.

Pripravujeme

bottomimg