header1

Zverejnenie materiálov pre voľby do európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 25.5.2019.

Informácia pre voliča - môžete si pozrieť tu.

Menovanie zapisovateľa - môžete si pozrieť tu.

Určenie elektronickej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena a  náhradníka do okrskovej volebnej komisie - môžete si pozrieť tu.

Určenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu - môžete si pozrieť tu.

Určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu - môžete si pozrieť tu.

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestností - môžete si pozrieť tu.

Pripravujeme

bottomimg