header1

RD Bližina Prietržka touto cestou upozorňuje vodičov motorových vozidiel, aby nejazdili so svojimi vozidlami po poliach, ktoré obhospodaruje RD Bližina Prietržka. Ten, kto bude pristihnutý, ako jazdí so svojím motorovým vozidlom po uvedených poliach, tento bude oznámený na príslušný správny orgán z dôvodu spáchania priestupku.

Pripravujeme

bottomimg