header1

Obec Prietržka touto cestou pozýva na riadne zasadanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 8.2.2019, t.j. v piatok o 19.00 h v zasadačke obecného úradu.

Program zasadania si môžete pozrieť tu.

Pripravujeme

bottomimg