header1

Zverejnenie materiálov k voľbe prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v prvom kole dňa 16.3.2019 a v druhom kole dňa 30.3.2019.

Informácia pre voliča - môžete si stiahnuť tu.

Menovanie zapisovateľa - môžete si stiahnuť tu.

Určenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu - môžete si stiahnuť tu.

Určenie elektronickej adresy na delegovanie člena alebo náhradníka do okrskovej volebnej komisie - môžete si stiahnuť tu.

Určenie osoby na prípravu volieb - môžete si stiahnuť tu.

Určenie volebnej miestnosti - môžete si stiahnuť tu.

Delegovanie členov a náhradníkov do volebných komisií vo voľbách prezidenta SR - môžete si stiahnuť tu.

Pripravujeme

bottomimg