header1

Obec Prietržka ako správca miestnych daní upozorňuje daňovníkov, že v zmysle zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  je povinný do 31. januára 2019 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností každý vlastník, u ktorého nastali zmeny rozhodujúce na vyrúbenie dane:

-vlastník, ktorý nadobudol v roku 2018 do vlastníctva pozemok, stavbu alebo byt

-vlastník, ktorému bolo vydané v roku 2018 stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie alebo rozhodnutie o odstránení stavby

-vlastníci, držitelia ZŤP, ktorí si môžu uplatniť 50% úľavu na dani doložením dokladov o vlastníctve na OcÚ do 31.01.2019

-podať priznanie k dani za psa je povinný majiteľ, ktorý nadobudol psa v roku 2018 a ten  je starší ako 6 mesiacov

Tlačivá daňového priznania si môžete stiahnuť na stránke: www.finance.gov.sk

Pripravujeme

jún 2019
pon uto str štv pia sob ned
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30

bottomimg