header1

Obec Prietržka touto cestou pozýva na ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 7.12.2018, t.j. v piatok o 19.00 h v zasadačke obecného úradu.

Program ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva si môžete pozrieť tu

Pripravujeme

bottomimg