header1

Volieb do orgánov samosprávy obce Prietržka sa zúčastnilo 218 voličov, čo predstavuje z celkového počtu 412 voličov v obci Prietržka účasť 52,91%.

 

Za starostu obce Prietržka bol zvolený:

Bc. Peter Flamík - 200 hlasov

Bolo odovzdaných 218 hlasovacích lístkov, z toho 200 platných a 18 neplatných.

 

Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení:

Ing. Pavel Klein – 163 hlasov 

Ing. Peter Šlahor – 149 hlasov

JUDr. Monika Ladovičová – 144 hlasov

Bc. Pavel Klein – 133 hlasov

Anna Masaryková – 118 hlasov

Náhradník:

Ján Bošák – 100 hlasov

Bolo odovzdaných 218 hlasovacích lístkov, z toho 213 platných a 5 neplatných.

Pripravujeme

bottomimg