header1

DSC 0039

 

Dňa 29.11.2018 o 09.00 h do našej obce Prietržka prišiel mjr. Mgr. D.Šiška z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave spoločne s pplk. J. Jankovičom riaditeľom Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Skalici, aby spoločne odovzdali nášmu Dobrovolnému hasičskému zboru protipovodňový prívesný vozík, ktorý má slúžiť pre DHZ v prípade odstraňovania živelných pohrom v obci. Kľúč od predstaviteľov HaZZ prevzal starosta obce Peter Flamík, ktoré následne odovzdal veliteľovi DHZ Prietržka R. Žúrkovi. Mjr. Mgr. D. Šiška sa hasičom z obce prihovoril a následne vykonal prehliadku a krátku inštruktáž k vozíku.

Obec Prietržka v zastúpení starostom obce  touto cestou ďakuje predstaviteľom HaZZ ako aj MV SR za protipovodňový prívesný vozík, ktorý bude veľkým pomocníkom dobrovolných hasičov v obci pri prípadnom odstraňovaní živelných pohrom.

 

Pripravujeme

bottomimg