header1

1

 

Dňa 9.4.2018 bol ďalší významný deň pre veriacich z obce Prietržka, kedy náš pán dekan Roman Stachovič spoločne s diakonom Petrom Solárom posvätili novú krížovú cestu, ktorá bola vybudovaná v lipovej aleji pri miestnom kostole. Krížovú cestu nechal vybudovať cirkevný výbor pri kostole sv. Rozálie v Prietržke. Po posvätení sa konalo prvé modlenie pri novej krížovej ceste.

 

 

Pripravujeme

bottomimg