header1


18
okt
2020
Obecný úrad Prietržka

Úcta k starším

21
nov
2020
Vinohradnícky spolok Prietržka

Alžbetinské svätenie mladých vín

29
nov
2020
Jednota dôchodcov Prietržka

Posedenie pri adventnom venci

06
dec
2020
Jednota dôchodcov Prietržka

Posedenie pri adventnom venci

06
dec
2020
Obecný úrad Prietržka

Večer so svätým Mikulášom

Pripravujeme

bottomimg